STK Královo Pole, s.r.o.
Sladkovského 7, 612 00 Brno - Kr.Pole
tel. 541 212 116, 541 219 420
e-mail: info@stkkralovopole.cz

UŽITEČNÉ INFORMACE

Upozornění k novele zákona
č. 56/2001 sb.

Od 1. 1. 2015 je ukončeno vylepování zelené emisní známky na SPZ i vystavování osvědčení o měření emisí. Po provedení měření emisí bude vozidlu vystaven pouze protokol o měření emisí a dále je vozidlo přistaveno na technickou prohlídku.

Na pracovištích STK a ME probíhá focení vozidel. Ty od 1. 1. 2016 vyhotovitovují fotodokumentaci Vašeho vozidla. Ze záběrů je zřejmé např. zda jsou poklice odmontovány (nutné pro kontrolu rozměrů ráfků u EK a další úkon technické prohlídky - měření geometrie vozidla a kontrola upevnění kol všemi šrouby), folie na zasklení, neschválené nálepky, prasklé čelní okno atd.

Počátek vč. přistavení vozidla na linku STK i konec práce technika  je zaznamenán do systému IS TP (informační system technických prohlídek), který je online napojen na centrálu na MD ČR v Praze.Dále technik v průběhu prohlídky provede další 4-6 fotografií (VIN, výrobní štítek, pomocný VIN -za oknem a stav km na tachometru vozidla). Veškerá tato fotodokumentace je nedílnou součástí online systému IS TP a je archivována.

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel

VozidloDoba od první registrace (nové vozidlo) / Doba periodických prohlídek
M1 osobní automobil (do 9 osob)
N1 nákladní automobil (do 3,5t)
4 roky / 2 roky
L1 motocykl o obsahu motoru do 50cm3, nebo konstr. rychlosti 50km/h6 let / 4 roky
L3 motocykly o obsahu mot. nad 50cm3, nebo konstr. rychlosti nad 50km/h6 let / 4 roky
O1 přívěs za osobní automobil6 let / 4 roky
O2 přívěs za os. automobil nad 750 kg4 roky / 2 roky
Vozidla autopůjčovny a vozidla s právem přednosti jízdy1 rok / 1 rok
Vozidla autoškoly2 roky / 2 roky

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001Sb.(226/2006Sb.) registraci nebo schválení technické způsobilosti. Registraci nebo technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje odbor dopravy na základě písemné žádosti. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.

DOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT PŘED PROVEDENÍM TECHNICKÉ KONTROLY

  • Originál technického průkazu ze země původu vozidla, pokud byl v zemi původu vystaven
  • Osvědčení o registraci vozidla (ORV), pokud bylo v zemi původu vydáno nebo doklad o vyřazení z registru 

Pro naše zákazníky provádíme technickou kontrolu dovezeného vozidla a kontrolu všech dokladů dle zákkona 56/2001 Sb v aktuálním znění hlava IV, včetně vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě resp.odboru dopravy.

Informativní prohlídka na žádost zákazníka

Kupujete auto a chcete zjistit jeho technický stav? Nebyli jste spokojeni s prací autoservisu? Využijte možnosti provedení informativní technické prohlídky na žádost zákazníka. Tato prohlídka slouží pouze pro Vaši informaci, nedělá se záznam do technického průkazu vozidla.

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly: www.stkinfo.cz

Ochranu osobních dat provádíme v souladu se směrnicí EU - GDPR

Veřejné prohlášení o ochraně osobních dat naleznete na nástěnce v příjmu naší organizace nebo na požádání u operátorek Vám bude předloženo k nahlédnutí.

PROVOZNÍ DOBA STK A SME:

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek
7:00 - 17:00

Pátek
7:00 - 14:00