STK Královo Pole, s.r.o.
Sladkovského 7, 612 00 Brno - Kr.Pole
tel. 541 212 116, 541 219 420
e-mail: info@stkkralovopole.cz

UŽITEČNÉ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ K NOVELE ZÁKONA Č. 56/2001 SB.

Od 1. 1. 2015 je ukončeno vylepování zelené emisní známky na SPZ i vystavování osvědčení o měření emisí. Po provedení měření emisí bude vozidlu vystaven pouze protokol o měření emisí, a pokud vozidlo vyhovuje předepsaným normám ME, může být dále přistaveno na technickou prohlídku.

Na prvním stání linky STK probíhá focení pomocí dvou stacionárních kamer. Ty od 1. 1. 2016 vyhotovitovují fotodokumentaci Vašeho vozidla z předního a zadního pohledu. Ze záběrů je zřejmé např. zda jsou poklice odmontovány (nutné pro kontrolu rozměrů ráfků u EK a další úkon technické prohlídky - měření geometrie vozidla a kontrola upevnění kol všemi šrouby), folie na zasklení, neschválené nálepky, prasklé čelní okno atd.

Počátek vč. přistavení vozidla na linku STK i konec práce technika  je zaznamenán do systému IS TP (informační system technických prohlídek), který je online napojen na centrálu na MD ČR v Praze.Dále technik v průběhu prohlídky provede další 4-6 fotografií (VIN, výrobní štítek, pomocný VIN -za oknem a stav km na tachometru vozidla). Veškerá tato fotodokumentace je nedílnou součástí online systému IS TP a je archivována.

TERMÍNY PRAVIDELNÝCH PROHLÍDEK JEDNOTLIVÝCH SILNIČNÍCH VOZIDEL

VozidloDoba od první registrace (nové vozidlo) / Doba periodických prohlídek
M1 osobní automobil (do 9 osob)
N1 nákladní automobil (do 3,5t)
4 roky / 2 roky
L1 motocykl o obsahu motoru do 50cm3, nebo konstr. rychlosti 50km/h6 let / 4 roky
L3 motocykly o obsahu mot. nad 50cm3, nebo konstr. rychlosti nad 50km/h6 roky / 4 roky
O1 přívěs za osobní automobil6 let / 4 roky
O2 přívěs za os. automobil nad 750 kg4 roky / 2 roky
Vozidla autopůjčovny a vozidla s právem přednosti jízdy1 rok / 1 rok
Vozidla autoškoly2 roky / 2 roky

TECHNICKÉ KONTROLY VOZIDEL DOVEZENÝCH ZE ZAHRANIČÍ PŘED SCHVÁLENÍM DO PROVOZU V ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001Sb.(226/2006Sb.) registraci nebo schválení technické způsobilosti. Registraci nebo technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje odbor dopravy na základě písemné žádosti. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.

DOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT PŘED PROVEDENÍM TECHNICKÉ KONTROLY

  • Originál technického průkazu ze země původu vozidla, pokud byl v zemi původu vystaven
  • Osvědčení o registraci vozidla (ORV), pokud bylo v zemi původu vydáno nebo doklad o vyřazení z registru 

Pro naše zákazníky provádíme technickou kontrolu dovezeného vozidla a kontrolu všech dokladů dle zákkona 56/2001 Sb v aktuálním znění hlava IV, včetně vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě resp.odboru dopravy.

INFORMATIVNÍ PROHLÍDKA NA ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA

Kupujete auto a chcete zjistit jeho technický stav? Nebyli jste spokojeni s prací autoservisu? Využijte možnosti provedení informativní technické prohlídky na žádost zákazníka. Tato prohlídka slouží pouze pro Vaši informaci, nedělá se záznam do technického průkazu vozidla.

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly: www.stkinfo.cz

Ochranu osobních dat provádíme v souladu se směrnicí EU - GDPR

Veřejné prohlášení o ochraně osobních dat naleznete na nástěnce v příjmu naší organizace nebo na požádání u operátorek Vám bude předloženo k nahlédnutí.

PROVOZNÍ DOBA STK A SME:

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek
7:00 - 17:30

Pátek
7:00 - 14:00