STK Královo Pole, s.r.o.
Sladkovského 7, 612 00 Brno - Kr.Pole
tel. 541 212 116, 541 219 420
e-mail: info@stkkralovopole.cz

UŽITEČNÉ INFORMACE

Novela Zákona č. 56/2001 Sb.:

Od 1. ledna 2024 končí praxe potvrzování technických prohlídek do technického průkazu. Po měření emisí a technické prohlídce bude vystaven pouze protokol o kontrole, bez záznamu do TP.

Fotodokumentace na STK a ME:

Od 1. ledna 2016 se na pracovištích STK a ME provádí fotodokumentace vozidel. Záběry mohou ukázat například, zda jsou poklice odmontovány, stav folií na oknech, neschválené nálepky, prasklé čelní okno atd., což je důležité pro kontrolu rozměrů ráfků a další úkony.

Systém IS TP:

Začátek a konec kontroly vozidla jsou zaznamenávány do informačního systému technických prohlídek (IS TP), který je on-line napojen na centrálu MD ČR v Praze. Během prohlídky technik vyhotoví 6-10 fotografií, včetně VIN a stavu tachometru. Fotodokumentace je archivována v systému IS TP.

Změny v emisních známkách:

Od 1. ledna 2015 se ukončuje vylepování zelené emisní známky na SPZ a vystavování osvědčení o měření emisí. Po měření emisí bude vystaven pouze protokol o měření.

Termíny pravidelných prohlídek 

VozidloDoba od první registrace (nové vozidlo) / Doba periodických prohlídek
M1 osobní automobil (do 9 osob)
N1 nákladní automobil (do 3,5t)
4 roky / 2 roky
L1 motocykl o obsahu motoru do 50cm3, nebo konstr. rychlosti 50km/h6 let / 4 roky
L3 motocykly o obsahu mot. nad 50cm3, nebo konstr. rychlosti nad 50km/h6 let / 4 roky
O1 přívěs za osobní automobil6 let / 4 roky
O2 přívěs za os. automobil nad 750 kg4 roky / 2 roky
Vozidla autopůjčovny a vozidla s právem přednosti jízdy1 rok / 1 rok
Vozidla autoškoly2 roky / 2 roky

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly: www.stkinfo.cz

Ochranu osobních dat provádíme v souladu se směrnicí EU - GDPR

Veřejné prohlášení o ochraně osobních dat naleznete na nástěnce v příjmu naší organizace nebo na požádání u operátorek Vám bude předloženo k nahlédnutí.

PROVOZNÍ DOBA STK A SME:

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek
7:00 - 17:00

Pátek
7:00 - 14:00