STK Královo Pole, s.r.o.
Sladkovského 7, 612 00 Brno - Kr.Pole
tel. 541 212 116, 541 219 420
e-mail: info@stkkralovopole.cz

CO POTŘEBUJETE

DĚKUJEME VÁM, ŽE NA PROHLÍDKU PŘISTAVUJETE VOZIDLO:

 • Čisté a s čitelnou registrační značkou (RZ). Vozidla silně znečištěná mohou být z důvodu nemožnosti ověření identifikačních znaků a posouzení stavu vozidla odmítnuta.
 • V pohotovostní hmotnosti, tj. bez nákladu.
 • Bez poklic a pokliček na kolech. Dle zákona č. 432/2022 Sb. nemůže být technická prohlídka u vozidel s poklicemi na kolech provedena.

Jaké doklady předkládá řidič na STK?

Od 1. 1. 2024 již není povinnost předkládat velký technický průkaz (TP), ale doporučujeme jej mít s sebou pro doplnění údajů neuložených v registru vozidel, např. alternativní rozměry pneu, tažné zařízení atd.

PRAVIDELNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA:

 • Originál osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP, "malý techničák").
 • Originál nového protokolu o vyhovujícím měření emisí, pokud měření emisí nepožadujete od nás a nemělo by být starší než 30 kalendářních dnů před provedením technické prohlídky.

EVIDENČNÍ KONTROLA:

 • osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • Při EK se kontrolují všechny údaje, včetně čísla karoserie (VIN), barvy, registrační značky, rozměrů pneu a disků, zápisu tažného zařízení, vybavení tachografem a další.

DOVOZOVÁ PROHLÍDKA:

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001 Sb.(226/2006Sb.) registraci nebo schválení technické způsobilosti na základě písemné žádosti. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.

 • Originál technického průkazu ze země původu vozidla, pokud byl v zemi původu vystaven
 • Osvědčení o registraci vozidla (ORV), pokud bylo v zemi původu vydáno nebo doklad o vyřazení z registru 

Pro naše zákazníky provádíme technickou kontrolu dovezeného vozidla a kontrolu všech dokladů dle zákona 56/2001 Sb v aktuálním znění hlava IV, včetně vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě resp. odboru dopravy.

INFORMATIVNÍ PROHLÍDKA:

Kupujete auto a chcete zjistit jeho technický stav? Nebyli jste spokojeni s prací autoservisu? Využijte možnosti provedení informativní technické prohlídky na žádost zákazníka pro zjištění technického stavu vozidla. Tyto prohlídky slouží pouze pro informaci zákazníka a nedělají se záznamy do technického průkazu.

Předpisová základna

 • Zákon č. 432/2022 Sb. ve znění následných předpisů
 • Zákon č. 56/2001 Sb. ve znění následných předpisů
 • Vyhláška č. 341/2014 Sb. ve znění následných předpisů
 • Vyhláška č. 153/2023 Sb. ve znění následných předpisů
 • Vyhláška č. 211/2018 Sb. ve znění následných předpisů
 • Vyhláška č. 209/2018 Sb. ve znění následných předpisů

Odkaz na předpisy: www.stkinfo.cz www.mdcr.cz www.mvcr.cz 
další odkazy: www.cspsd.cz www.dekra.cz 

PROVOZNÍ DOBA STK A SME:

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek
7:00 - 17:00

Pátek
7:00 - 14:00